Pracownicze Plany Kapitałowe – dlaczego warto oszczędzać? PPK wchodzi w życie w kolejnej grupie firm

Materiał powstał we współpracy z PFR Portal PPK
Tylko jeden dzień został tzw. pracodawcom 50+ i 20+ na podpisanie umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) na rzecz osób zatrudnionych. Jesteś pracownikiem takiej firmy? Dowiedz się, dlaczego warto zostać w PPK!

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe: co to takiego?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny dla pracowników system oszczędzania. Wpłaty do tego systemu finansuje, oprócz pracownika, także pracodawca. Dokłada się do niego również państwo. System PPK powstał na podstawie najlepszych praktyk takich państw jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Obejmuje on automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18. do ukończenia 55. roku życia, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia przystępują do tego programu na swój wniosek. Indywidualne rachunki PPK są prowadzone przez instytucję finansową, wybraną wspólnie przez reprezentację pracowników i pracodawcę.

Oszczędności w PPK są finansowane z 3 źródeł:

  • przez pracownika (zasadniczo od 2% do 4% wynagrodzenia),
  • przez pracodawcę (od 1,5% do 4% wynagrodzenia)
  • przez państwo.

To tak, jakby pracownik otrzymał podwyżkę tylko dlatego, że zdecydował się pozostać w programie! Jeśli wynagrodzenie pracownika - osiągane w danym miesiącu z różnych źródeł - nie przekracza 120% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, pracownik może obniżyć swoją wpłatę do PPK nawet do 0,5%. Dodatkowo państwo, po spełnieniu przez uczestnika PPK warunków określonych w ustawie, co roku wpłaca na jego indywidualny rachunek 240 zł dopłaty rocznej oraz jednorazowo wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Środki uczestnika PPK są jego własnością, tak samo jak jego dom, samochód czy pieniądze w banku.

Zgromadzone oszczędności w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych można wypłacić w każdej chwili. Należy jednak wówczas liczyć się z utratą m.in. wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz z tzw. podatkiem Belki. Pomniejszeń nie ma zasadniczo w 3 przypadkach:

  • oszczędzanie do ukończenia 60. roku życia, a następnie wypłata 25% środków jednorazowo i rozłożenie pozostałych 75% na minimum 120 miesięcznych rat. Pozwoli to na skorzystanie ze wszystkich zgromadzonych oszczędności, bez obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
  • do 25% środków, bez opodatkowania, możemy wypłacić (przed lub po 60. roku życia) w przypadku poważnego zachorowania swojego, małżonka lub dziecka.
  • do 100% oszczędności wypłacimy też, jeśli potrzebujemy środków na pokrycie wkładu własnego przy kredycie np. na zakup mieszkania, z tym, że wniosek o taką wypłatę można złożyć tylko do ukończenia 45 lat i środki te muszą zostać zwrócone na rachunek PPK w ciągu 15 lat od ich wypłaty.

Jeśli nie chcemy czekać i wypłacimy pieniądze przed 60. rokiem życia, to i tak zyskujemy!

Mimo pomniejszeń, przy aktualnym oprocentowaniu lokat, oszczędzanie w PPK opłaca się dużo bardziej niż w banku. Dobrowolność programu to m.in. możliwość rezygnacji z oszczędzania w każdej chwili, a następnie możliwość powrotu do finansowania wpłat do PPK. Pracownik nie musi w tym celu wykonywać żadnych skomplikowanych czynności, gdyż jego deklaracje i wnioski składane są pracodawcy.

PPK

Nie zapominajmy także, że oszczędności w PPK podlegają dziedziczeniu. Uczestnik programu może wskazać osobę lub osoby uprawnione do jego środków. Należy jednak pamiętać, że jeśli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, w którym obowiązywała małżeńska wspólność majątkowa, połowa zgromadzonych przez niego środków trafi do jego małżonka. Dopiero pozostała ich część przekazana będzie osobom uprawnionym, wskazanym przez uczestnika PPK przed jego śmiercią, a gdyby ich nie było, spadkobiercom na zasadach ogólnych.

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Oszczędzać w PPK warto nie tylko dlatego, że to po prostu się opłaca.

Według prognoz, ujemny przyrost naturalny spowoduje, że wysokość emerytur będzie wynosić 25% ostatniej pensji.

Wskazuje się, że aktualnie na jednego emeryta pracują 4 osoby, a za 25 lat będzie to już tylko 2 pracowników. Poza tym – żyjemy dłużej! Prognozowana średnia wieku dla mężczyzn to 82 lata, a dla kobiet 87 lat. Tylko od nas i od tego, jak zadbamy o nasze finanse, będzie zależeć jakość naszego życia po zakończeniu aktywności zawodowej.

Brak wiedzy o programie Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawia, że niektórzy kojarzą go z otwartymi funduszami emerytalnymi. Nic bardziej mylnego! PPK nie jest programem emerytalnym, a oszczędnościowym. Zgromadzone środki są Twoją prywatną własnością! Owszem, głównym założeniem programu jest wsparcie finansowe pracowników, gdy zakończą swoją aktywność zawodową, ale na tym podobieństwa się kończą. Najlepiej o zaletach PPK świadczy fakt, że osoby, które zostały w programie w I turze wdrożenia, nadal w nim są. Co więcej, nawet ci pracownicy, którzy początkowo zrezygnowali z PPK, zaczynają teraz w nim oszczędzać. Dlaczego? Przekonują ich liczby, dodatkowe pieniądze od pracodawców i państwa, które pomnażają gromadzone oszczędności.

Wszystko, co chcesz wiedzieć o PPK

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dedykowaną informacjom dla pracowników . Znajdziesz tam nie tylko przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, ale też kalkulator , dzięki któremu wyliczysz prognozowane oszczędności. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla pracowników . Aktualnie, ze względu na pandemię, wszystkie szkolenia odbywają się online, można więc spotkać się z ekspertem PFR Portal PPK nie wychodząc z domu czy biura. W naszej ofercie można także znaleźć szkolenia w języku angielskim, jak również dedykowane pracownikom konkretnego przedsiębiorstwa. A jeśli wolisz materiały audiowizualne, a do tego nie masz zbyt dużo czasu, obejrzyj PPK Express - informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych w mniej niż 5 minut. Wystarczy kliknąć!

Zostań w PPK i zacznij oszczędzać! Tak niewiele potrzeba, by móc z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe – dlaczego warto oszczędzać? PPK wchodzi w życie w kolejnej grupie firm - Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie